גודל טקסט:
 צבע רקע:

דוגמאות הסכמים משפטיים - חוזים / בעריכת עורך דין שרון טל הסכמים משפטיים

הסכמי רכש - הסכם הפצה - רכישת מכירת חברות


דוגמת הסכם / חוזה מייסדים - חברה


דוגמת הסכם / חוזה יסוד שותפות


דוגמת הסכם / חוזה הצטרפות לשותפות קיימת


דוגמת הסכם פירוק שותפות


דוגמת הסכם / חוזה מכירת - רכישת עסק


מסמכי יסוד להקמת חברה - בקשה לרישום חברה , הצהרת דירקטורים , תקנון


דוגמת הסכם סודיות


דוגמת כתב ערבות והתחייבות אישית לספק בגין סחורה / שירותים / חובות פתוחים / חשבוניות מס לחברה


קישורים רלבנטיים:

הסכמים משפטיים ראשי